Ugrás a tartalomra

Mátraszentimre magyar címer

Díszpolgárok

Díszpolgárok

Kaszaláné Szabad Judit


 

Kőrösi ImreZakupszky László

Nyugalmazott iskolaigazgató (1911 - 2004)

Mélykúton született

Baján végzett Tanítóképzőt.

1933-ban az akkori oktatási miniszter utasítására került Mátraszentimrére. Először tanító, majd iskolaigazgató volt. Nyugállományba vonulásáig - 1971 - látta el ez az igazgatói feladatot.

A Mátra szerelmeseként évtizedeken keresztül foglalkozott a hegység természetrajzával, kutatta az itt élő emberek történelmét, gyűjtötte néprajzukat. Munkáját Mátraszentimre és környéke című könyvében publikálta. Pedagógusként, tanácselnökként nagy érdemei voltak a falu közműhálózatainak megvalósításában, a helyi lakosok műveltségének, tudásának gyarapításában. Aktív kezdeményezője, szervezője volt a mátraszentimrei Tájház létrehozásának.


Kacsik Árpád

Plébános (1944-2017)

Sátoraljaújhelyen született 1944-ben.

1981-ben került Mátraszentimrére, s azóta is lelkipásztorként segíti, támogatja a települések lakóit. A plébániához tartozó négy templomot szépen rendben tartja, folyamatosan újítja. Az utóbbi évtizedben folyamatosan fejleszti, bővíti a fallóskúti Mária-kápolnát, melyet egyre több zarándok keres fel. Munkáját nagy odaadással, elhivatottsággal végzi. Az emberekkel való kapcsolata közvetlen, barátságos. Szentbeszédei a helybéli és az idelátogató híveket is megérinti, egyszerű, tartalmas szavait örömmel hallgatja mindenki.


Szabad Lajos

Polgármester (1944 - 2002)

Szlovák nemzetiségűként az elsők között szerzett főiskolai végzettséget a településről. Az egri tanárképző Főiskolán végzett magyar-orosz-testnevelés szakos tanárként. Gyöngyösön, Mátrafüreden, majd a helyi általános iskolában dolgozott pedagógusként, ezt követően előadó volt az önkormányzatnál, majd 1977-től tanácselnök, 1990-1994-ig polgármester. Nagy érdemei voltak a település-együttes fejlődésében, üdülőkörzetté válásában. A falu vezetőjeként nagy szerepe volt abban, hogy 1990 szeptemberétől visszakerült az általános iskola felső tagozata, s azóta is helyben végezhetik el az általános iskolát a helyi diákok.


Dr. Gombosi Katalin (Venczel Istvánné)

Orvos (1943 - 2004)

Budapesten született.

Az orvosi egyetem elvégzése után belgyógyász, majd üzemorvosi szakvizsgát tett. Az István Kórházban dolgozott, ezt követően az Újságíró Szövetség főorvosaként tevékenykedett nyugdíjazásáig. Főállású munkája mellett a Vidámpark és az MTI üzemorvosa volt.

Az Újságíróüdülő lakóiként ismerte meg a falut, majd családjával saját házat építettek, szabadidejük nagy részét itt töltötték. Orvosként aktívan bekapcsolódott a község egészségügyi ellátásába, hétvégenként gyakran vállalt ügyeletet. Elsőként kapcsolódott be az orvosi ügyelet megszervezésébe. Emellett erős hivatástudattal segítette a rászorultakat, szervezte kórházi elhelyezésüket, ápolásukat. Idejét és energiáját nem kímélve törődött a helyi lakosok egészségnevelésével.


Blaskó György (1938-2006)

1938. február 27-én született Szarvason.

Iskolái: Kemensky Á. J. Szlovák Tanítási Nyelvű Tanítóképző Gyakorló Általános iskola, ahol 1957-ben érettségizett. 1958-ban képesítőzött, ekkor kapta tanítói diplomáját. Pályázatát Nógrád és Békés megyékbe nyújtotta be, de mivel Mátraszentimrének volt nagy szüksége szlovák nyelvoktatóra, így ezt az állást fogadta el. 1957-től Mátraszentistván- Mátraszentlászló tagiskolájának vezetője, ahol 18 éven át összevont osztályokban tanított. Szlovák énekkart, tánc- és színjátszó csoportot szervezett, klubkönyvtárat hozott létre. 1958-ban megnősült. Házasságából két gyermeke született: György és Emese. 1974-ben bekerült a központi iskolához, ahol 1975-ben kinevezték iskolaigazgatónak. 1993-ban iskolaigazgatói megbízatása lejárt, 1998-ban vonult nyugdíjba. Kezdeményezte a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat létrehozását, amelynek 1994-től tagja volt. Kétszer választották meg elnöknek.

A szlovák rendezvények szervezését, irányítását éveken át ő végezte.

Mátraszentimre Önkormányzata 2006. augusztus 5-én díszpolgári címet adományozott részére.

2006. szeptember 26-án elhunyt.