Ugrás a tartalomra

Mátraszentimre magyar címer

Nemzetiségi Önkormányzat

Nemzetiségi Önkormányzat

Beszámoló a NEMZ-N-23-0117 számú támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 1.900.000 forint támogatást kapott a „Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda óvodaépületének energetikahatékonyságot növelő beruházásának támogatása” címen.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 2012. szeptember 1. óta fenntartója a helyi oktatási intézménynek. 2021. január 1-jén került saját tulajdonába az épület. A fenntartási időszakuk óta több támogatást vettek igénybe a Miniszterelnökségtől. Legutóbb 2023-ban az óvoda födémszigetelésére nyújtották be igényüket. Ennek összege 1.900.000 forint volt. Ebből az összegből elvégeztették a födém üveggyapottal történő szigetelését az előírásoknak megfelelően, légáteresztő fólia alátéttel. A kapott támogatásból fennmaradó pénzen megoldották a foglalkoztató terem páramentesítését. Az óvoda épületének falai szigeteltek voltak, mint ahogy a nyílászárók is. Sajnos az utóbbi időben gondot okozott a túl magas páratartalom. Ezért 2 db páraelszívó berendezést szereltettek be, amivel remélhetőleg megszűnik ez a probléma.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Miniszterelnökségnek és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy az anyagi támogatással lehetőséget biztosított „A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda óvodaépületének energetikahatékonyságot növelő beruházásának támogatása” projekt megvalósításához.

Miniszterelnökség

 

Beszámoló a NEMZ-N-23-0116 számú támogatásról


A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 5.400.000 forint támogatást kapott a „Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda iskolaépületének energetikahatékonyságot növelő beruházásának támogatása” címen.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 2012. szeptember 1. óta fenntartója a helyi oktatási intézménynek. 2021. január 1-jén került saját tulajdonába. A fenntartási időszakunk óta több támogatást vettünk igénybe a Miniszterelnökségtől. Legutóbb 2023-ban az iskola födémszigetelésére nyújtottuk be igényünket. Ennek összege 5.400.000 forint volt. Ebből az összegből elvégeztettük a födém üveggyapottal történő szigetelését az előírásoknak megfelelően, légáteresztő fólia alátéttel. Mivel a kapott támogatás nem lett teljesen felhasználva, ezért a támogatásból fennmaradó pénzen járófelületet alakítottunk ki a födém egy részén. Ennek oka, hogy az épület déli tető részén napelemek vannak elhelyezve. A napelemes inverter megközelíthetősége és karbantarthatósága miatt az ásványi szálas hőszigetelés fölött járható deszkázat kialakítására volt szükség. A födém szigetelésével az volt a célunk, hogy az iskolába járó tanulók minél kellemesebb környezetben tölthessék az idejüket. A másik cél a fűtőanyaggal történő takarékoskodás volt.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Miniszterelnökségnek és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy az anyagi támogatással lehetőséget biztosított „A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda iskolaépületének energetikahatékonyságot növelő beruházásának támogatása” projekt megvalósításához.

Miniszterelnökség

 

Beszámoló a NKUL-KP-1-23/3-000648 számú pályázatról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 700.000 forintot nyert a BGAZRT által kiírt pályázaton „A szlovák nemzetiségi programok a Felső-Mátrában” című rendezvénysorozatra.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre működése óta bekapcsolódik a település kulturális rendezvényeibe. 2023-ban három olyan esemény megvalósítását tervezte be, amelyek segítségével a szlovák nemzetiség életét és hagyományait kívánják megőrizni.

Ezek a következők voltak:

 1. Tájházak napja
 2. Vertigo Szlovák Színház előadása
 3. Nemzetiségi hagyományokkal tűzdelt falunap

Nemzetiségi önkormányzatunk évek óta résztvevője az Országos Tájházak Szövetsége által indított Tájházak napja rendezvénysorozatnak. 2023-ban április 22-23-án valósítottuk meg ezt a rendezvényt, aminek a tematikája a település történelmének bemutatása volt. Ezt digitális formában valósítottuk meg. Az összeállított videó a nyitva tartás idején lehetőséget nyújtott a település megismerésére. A kétnapos rendezvény első napján a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar szórakoztatta az érdeklődőket. Műsoruk után helyi ételkóstolót tartottunk. A kínált étel mátraszentimrei módon készült rakott káposzta volt. A második napon őseink egyik foglalkozásával ismerkedhettek meg a látogatók. Az érdeklődők Kovács Zoltán jászárokszállási kosárfonó segítségével tekinthettek be a foglalkozás rejtelmeibe. Ebédidőben helyi kalácsok kóstolójával színesítettük a napi programot. A kétnapos rendezvényt a látogatók sikeresnek ítélték meg.

A sorozat második rendezvénye a Vertigo Szlovák Színház előadása volt, amit 2023. május 27-én tartottunk. A színház évek óta látogat el hozzánk, mindig az aktuális színházi játékával. Ebben az évben a Színésznő (vagyis szeresd felebarátodat) című előadást adták elő. Turisztikai település lévén, felirattal szokták előadni a darabokat, hogy a szlovákul nem értők is élvezhessék és megértsék a látottakat. A színházi előadás nagyon szórakoztató volt és felejthetetlen élményt nyújtott az érdeklődőknek.

A programsorozat harmadik rendezvénye a falunaphoz kapcsolódott, aminek időpontja 2023. augusztus 5. volt. Nemzetiségi önkormányzatunk segítségével magyarországi szlovák csoportok színesítették a falunapi programot. Először az acsai Csibaj banda 1 órás fellépését láthattuk, majd a Kisnánai Mátragyöngye Népdalkör dalos összeállítása következett. A rendezvény ideje alatt helyi gombaételek kóstolására volt lehetőség. A vegyes gombából készült gombapörkölt és gombapaprikás iránt ebben az évben is nagy volt az érdeklődés. A fellépők, a rendezőség és a sportverseny résztvevői részére szintén hagyományos tót ételt, tejfölös, csülkös bablevest tálaltunk fel. A nap különlegessége volt a Szlovákiából, Kerekgede (Hodejovec) településről érkezett 40 fős delegáció. Ők a tavalyi évben megrendezett 75 éves kitelepítési évfordulón nem tudtak részt venni, ezért látogattak el hozzánk ebben az évben. Nekik a délelőtt folyamán bemutattuk a Mátraszentimrei Szlovák Tájházat is.

Mindhárom rendezvény magas színvonalú volt és a szlovák nemzetiségi hagyományok és kultúra megőrzését szolgálták.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Miniszterelnökségnek és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy az anyagi támogatással lehetőséget biztosított „A szlovák nemzetiségi programok a FelsőMátrában” című rendezvények megvalósításához.

Miniszterelnökség

 

 

Beszámoló a NKER-KP-1-2022/1-000139 számú pályázatról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 1.378.000 forintot kapott a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságától az „Útmenti keresztek 2022. évi költségvetési támogatása” céljából, amit a Mátraszentistvánban található kereszt és harangláb áthelyezésére és felújítására fordítottunk.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre a nemzetiségi hagyományok ápolása, a településen élő szlovákok identitásának megőrzése mellett kimagasló figyelmet fordít a községben található templomokra, egyházi ereklyékre és rendezvények támogatására is.


A felső-mátrai falvakban az egyházi élet csak 1936 után kezdődött el. Ekkor rendelte el ugyanis Szmrecsány Lajos akkori egri érsek az egyházközség megalakítását. Erre Szép István plébánost jelölte ki. Az ő feladata volt az első templom felépíttetése is. Ez 1938 és 42 között történt meg. Erre az időre tehető Mátraszentistvánban a kereszt és a harangláb felállítása is a Petőfi utcában. Az 1947-es kitelepítés idején a szomorú esemény alkalmával ezzel búcsúztatták a szülőföldjüket elhagyó lakosokat.
1954-ben új keresztet és haranglábat állítottak fel magán területen Storkné Irénke néni udvarában, mivel az addigi az időjárási viszontagságok miatt tönkrement. Az újonnan felállított egyházi ereklyékhez ezúttal nagyon erős cserfát használtak. Ennek ellenére az állapota az eltelt közel 70 év alatt sokat romlott és nem volt könnyen megközelíthető. Ezért döntött úgy nemzetiségi önkormányzatunk, hogy a BGAZRT által kiírt pályázatra benyújtja igényét. A felújítás mellett a két egyházi ereklye áthelyezését is célul tűzte ki. Ennek oka, hogy magán területen állt és kívülről nem lehetett megoldani a hozzáférést. Így tehát 2022-ben a kereszt és a harangláb a felújítást követően újra közterületre került, ahol mindenki leróhatja kegyeletét. Reméljük, az itt élő lakosok gondját viselik majd, és szükség esetén megszólaltatják a kis lélekharangot.
A munkálatok elvégzésére a nyár folyamán és szeptember hónapban került sor. A haranglábon és a kereszten csak a sérült részek kerültek cserére és a kereszt vízszintes része. A farészeket csiszolták, konzerválták és újra festették. Jézus képe és az INRI felirat újra lett festve.


Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy az anyagi támogatással lehetőséget biztosított Mátraszentimre településnek a mátraszentistváni harangláb és kereszt áthelyezésére és felújításra.

Készült Magyarország Kormányának támogatásával

 

 

Beszámoló a NKUL-KP-1-2021/1-000678 azonosítószámú Nemzetiségi napi támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 300 ezer forint támogatást kapott a Miniszterelnökségtől, 250.000 forintot a MSZSZ-től és 90.000 forintot az OSZÖ-tól a fenti pályázat keretében a 2021. augusztus 7-én megrendezett Nemzetiségi napi rendezvény megvalósítására.
A Nemzetiségi napot kétévente rendezzük meg. 2020-ban volt esedékes, de a pandémia miatt akkor elmaradt. Ezt pótoltuk 2021-ben.
Ez a program közösen kerül megvalósításra a települési önkormányzat falunapjával. Ennek részben anyagi okai vannak, másrészt idegenforgalmi okai. Ebben az évben négy csoportot fogadtunk a kulturális program részében. A Kiskőrösi Szivárvány Néptáncegyüttest és Pávakört, a Püspökhatvani népi Együttest, a kisnánai Mátragyöngye Népdalkört és a Maglódi Nők Klubját. Vendégeink között üdvözölhettük Hollerné Racskó Erzsébetet az OSZÖ elnökét, Paulik Antalt a Magyarországi Szlovákok Parlamenti Szószólóját, Kraszlán Istvánt az EMMI nemzetiségi referensét, Egyedné Baranek Ruzsenkát a MSZSZ elnökét, Egyed Ferdinándot a Nógrád Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökét és több települési nemzetiségi önkormányzat elnökét.
A fellépőket és meghívott vendégeket ebéddel vártuk, majd 13.00 órától szentmisén vehettek részt. A sportpályán ebben az időben már folyt a kispályás labdarúgó bajnokság és a krumpliételek főzőversenye. Az idén sem hiányzott a rendkívül népszerű gombaételek kóstolója. Nemzetiségi önkormányzatunk kézművesek meghívásával biztosította a kosárfonást, fazekasságot. A gyermekek részére erdészeti játszóház, népi játékok, pónilovaglás tette vonzóvá a rendezvényt. Emellett sok igényes kirakodó színesítette a programot.
A kultúrműsor 14.00 órakor kezdődött az ünnepélyes megnyitóval, amit Előházi Péter polgármester és Kaszaláné Szabad Judit a nemzetiségi önkormányzat elnöke tartott. Hozzászólásában Hollerné Racskó Erzsébet az OSZÖ elnöke is köszöntötte a megjelenteket. A hivatalos megnyitót követően került sor a meghívott csoportok fellépésére. A négy együttes rendkívül színvonalas, jó hangulatú programot mutatott be a jelenlévőknek. Befejezésül Poór Péter énekes zárta a napot.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Miniszterelnökségnek, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, az Országos Szlovák Önkormányzatnak és a Magyarországi Szlovákok Szövetségének az anyagi támogatásukért.

 

VpnZsm-Logo

 

Beszámoló a NEMZ-N-20-0076 számú támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 30.000.000 forint támogatást kapott a Miniszterelnökségtől „A helyi szlovák nemzetiségi közösség kultúrájának és hagyományainak ápolásában jelentős szerepet betöltő mátraszentimrei Közösségi Ház felújításának támogatására” célból.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 2020-ban vásárolta meg az egyébként ABC boltnak készült épületrészt. Célunk egy olyan Közösségi Ház létrehozása volt, amivel az ideérkező üdülni, pihenni vágyók és a helyi nemzetiségi és más állandó lakosok igényeit is ki tudjuk elégíteni. Tudtuk, hogy 30 milliós támogatásból nem sikerül befejeznünk, hiszen az 1970-es években készült épületre ráfért a felújítás.
Elavultak voltak a villany, víz és szennyvíz vezetékek és a nyílászárók. A helyiségek elosztásán, a burkolatokon is változtatni kellett. Elképzelésünk az volt, hogy a legnagyobb helyiséget családi és közösségi rendezvényekre, sportolásra is alkalmassá tesszük. Kialakítunk egy klubhelyiséget a nyugdíjasok számára valamint lehetőséget biztosítunk az elmúlt évtizedekben kapott sporttrófeák bemutatására. Végül pedig mellékhelyiséget alakítunk ki a tájházba, templomba és rendezvényekre látogatók számára. 
Nemzetiségi önkormányzatunk 2019 decemberében nyújtotta be igényét a támogatás tárgyában. A Támogatási szerződés aláírására 2020. június 2-án került sor. Ezt követően elkészíttettük a kivitelezéshez szükséges terveket, majd igyekeztünk megtalálni a megfelelő vállalkozót a munkálatok elvégzésére. A vírushelyzet kissé megnehezítette dolgunkat, de végül sikerült megtalálni a megfelelő vállalkozót a Mátra-Panoráma Kft. személyében. A Vállalkozói szerződés aláírására csak 2020. augusztus 25-én került sor. A tényleges munkák 2020. szeptember második felében kezdődtek el. A munkálatokat 2020. december 31-ig kellett volna befejezni, de a vírushelyzet és a hideg időjárás miatt 6 hónappal meghosszabbítottuk. 
A felújítás során lecserélték a villany és vízvezetékeket, almérők kerültek kiépítésre, kicserélték a nyílászárókat, álmennyezettel burkolták a mennyezetet, kialakításra kerültek: klubszoba, gépészeti helyiség, férfi, női mosdó, Az épületbe új burkolatot kapott a klubszoba, a mosdók, gépészeti helyiség és a mosdók, új lámpatesteket, csapokat, szanitereket szereltek fel. A klubhelyiségbe és a mosdókba elektromos fűtőtestek kerültek elhelyezésre. Végül a teljes épület új falfestést kapott.
A felújított épületet még nem tudjuk rendeltetésszerűen használni, mivel cserére szorul a tető és be kell fejezni egyes belső munkálatokat. Be kell rendezni, fel kell szerelni bútorokkal (székek, asztalok, szekrények, polcok), sporteszközökkel (ping-pong asztal, csocsó), fűtőtestekkel, konyhai gépekkel (gáztűzhely, zsámoly), audiovizuális eszközökkel (projektor, vászon) stb. Erre további támogatási igénnyel kívánunk élni.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Miniszterelnökségnek és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy az anyagi támogatással lehetőséget biztosított Mátraszentimre településnek egy Közösségi Ház kialakítására.
 


 

Beszámoló a NEMZ-E-20-0036 számú támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 57.000.000 forint támogatást kapott a Miniszterelnökségtől „Az Önkormányzat számára történő ingatlanvásárlás közösségi tér kialakítása céljából” címen.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 2019 decemberében támogatási igényt nyújtott be a Miniszterelnökségre a falu központjában található régi Fagyöngy ABC épületének megvásárlására. Az épületet közösségi célra kívánja átalakítani. Sajnos a településnek ilyen jellegű épülete nincs, mivel a régi Klubkönyvtárban 1991 óta az általános iskola működik.
Mátraszentimre település szlovák nemzetiségek által lakott hely, ahol évente több ezer ember fordul meg jó levegője miatt, valamint azok, akik a téli és nyári sportokat kedvelik. Különleges vonzerőt jelentenek templomai, amik a vallási turizmust erősítik.
Az épületet alkalmassá kívánjuk tenni rendezvények lebonyolítására, klubfoglalkozások, továbbképzések, csapatépítő tréningek megvalósítására, egyházi és nemzetiségi előadások, tanórán kívüli foglalkozások megtartására, turisztikai és idegenforgalmi információs hely kialakítására.
A mellékhelyiségek felújításával biztosítani tudnánk nem csak az épületben tartózkodók részére a WC használatát, de a szemben lévő templomba és az 50 méterre lévő tájházba érkezők részére is. A templom előtti téren rendszeresen rendez a település nagyrendezvényt (pünkösd, találkozók, stb.), amikor szükség van a fellépők öltözködésére. Ez az épület erre is alkalmas lenne.
A Támogatási szerződés aláírására 2020. június 2-án került sor. Ezt követően Adásvételi szerződést kötöttünk Molnár István tulajdonossal. A szerződést 2020. július 9-én írtuk alá. A földhivatali határozatot 2020. szeptember 7-én kaptuk kézhez, ami véglegesítette a tulajdonos változást.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Miniszterelnökségnek és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy az anyagi támogatással lehetőséget biztosított Mátraszentimre településnek egy Közösségi ház létrehozására. 


 

Beszámoló a NEMZ-KSZP-20-0058 számú támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 2.000.000 forint támogatást kapott a Miniszterelnökségtől „A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola felújítási és állagmegóvási munkálatainak támogatása” címen.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre, mint a Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda fenntartója 2019 decemberében igényt nyújtott be a Miniszterelnökségre az iskolai udvaron egy játszótér kialakítására az alsó tagozatos gyermekek részére és erőnlétet fejlesztő elemek elhelyezésére a felső tagozatos tanulók részére. 
A Támogatási szerződést 2020. február 27-én vehettük át a Parlamentben Dr. Soltész Miklós Államtitkár Úrtól. Ezt követően a felújítási munkálatokra megkértük a szükséges árajánlatokat. A megbízást a Profertilis Kft. kapta meg. A vállalkozói szerződés aláírására 2020. augusztus 10-én került sor. 
Nemzetiségi önkormányzatunk 2012. szeptember 1-jén vette át a helyi oktatási intézmény fenntartását. Az elmúlt 5 évben több támogatást kaptunk az oktatási intézmény épületének, bútorzatának felújítására, megóvására. Az épülethez tartozó udvar kicsi, így kevés a lehetőség a játszó elemek elhelyezésére. Ezért a községi önkormányzat tulajdonában lévő ún. „alsó udvar” részen kaptunk egy területet, ahol az alsó tagozatos gyermekek részére került kialakításra mászókás játszótér. A fölső tagozatos tanulók részére pedig erőnléti gyakorlatok végzésére használható elemeket helyeztünk el az udvaron. Az elemek biztonságos használatához szükséges burkolat a kapott két millió forintba nem fért bele, ezért annak elkészítését az önkormányzat saját költségvetéséből kívánja megvalósítani, 2021-ben. 
Sajnos a vírushelyzet megnehezítette mind a munkálatok elkezdését, mind pedig a befejezését. Eredetileg a nyár folyamán szerettük volna megvalósítani, de a vállalkozó túlterheltsége és betegsége miatt erre csak az ősz folyamán került sor. Szerencsére sikerült a kitűzött határidőn belül befejeznünk, de használatát a gyermekek a rossz idő miatt már nemigen élvezhették.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Miniszterelnökségnek és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy az anyagi támogatással lehetőséget biztosított A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola gyermekei részére játszóudvar kialakítására. 

 

Beszámoló a NEMZ-KSZP-20-0067 számú támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 2.000.000 forint támogatást kapott a Miniszterelnökségtől „A helyi szlovák nemzetiségi közösség kultúrájának és hagyományainak ápolásában jelentős szerepet betöltő Mátraszentimrei Szlovák Tájház felújításának és bútorai restaurálásának támogatása” céljából.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 2010 óta működtetője a helyi szlovák tájháznak. Ebben az évben sikerült megszerezni a Működési engedélyt is. 2018-ban nemzetiségi önkormányzatunk átvette az épület fenntartását és az önkormányzat nevére szóló Működési engedélyt is megkaptuk. A födém szorult felújításra a fából készült bútorzatot pedig mentesíteni kellett kártevőktől.
Nemzetiségi önkormányzatunk 2019 decemberében nyújtotta be igényét a támogatás tárgyában. A Támogatási szerződés aláírására 2020. május 7-én került sor. Ezt követően elkészíttettük a kivitelezéshez szükséges tervünket, majd igyekeztünk megtalálni a megfelelő vállalkozókat a munkálatok elvégzésére. A munkák sokfélesége miatt 3 vállalkozóval tudtuk megoldani a szükséges feladatokat. A vírushelyzet kissé megnehezítette dolgunkat, de végül sikerült határidőn belül elvégezni a felújítást.
A kártevők irtása egy meglehetősen speciális tevékenység, amivel kevés vállalkozó foglalkozik. Az egri Dobó István múzeum javaslatára kerestük fel a Pannon-Protect Faanyagvédelmi Környezethigiéniai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t Pomázon, akikkel 2020. június 25-én írtuk alá a Vállalkozói szerződést. Leterheltségük miatt a födém javítását, szigetelését nem tudták vállalni. Erre külön vállalkozót kellett keresnünk. Ezt a FORS-2005 Kft. személyében találtuk meg, akikkel már június hónapban megvalósítottuk a födém javítását. Letakarították a régi saras tapasztást, vegyszeres kezelést végeztek a födémgerendázaton, üveggyapotos szigeteléssel látták el a padlásteret, végül járófelületet alakítottak ki a padlástérben. Ennek értéke 1 millió forint volt.
A Pannon-Protekt a gázosító munkákat csak augusztus hónapban tudta megvalósítani. Ennek időtartama 2 hét volt, a kivitelezés pedig 615.950 forintba került.
Végül az épület belső és külső festését kellett még megoldanunk, amire sajnos csak szeptember végén kerülhetett sor, a befejezése pedig októberre nyúlt. Ezt a harmadik vállalkozóval oldottuk meg, a Mátra-Panoráma Kft.-vel. Ennek költsége 384.050 forint volt.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Miniszterelnökségnek és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy az anyagi támogatással lehetőséget biztosított Mátraszentimre Szlovák Tájház épületének és bútorainak állagmegóvására. 

 

Beszámoló a NEMZ-N-20-0016 számú támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 20.000.000 forint támogatást kapott a Miniszterelnökségtől „A mátraszentimrei Szent Imre Plébániatemplom felújításának támogatása” céljából.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre jó kapcsolatot ápol a helyi egyházközséggel. Segít az egyházi rendezvények lebonyolításában, a templomok takarításában. 
A település idegenforgalmi célhely, ami miatt évente több ezer ember fordul meg a faluban. Több száz üdülőház található a településegyüttesen. Az ideérkezők egy része templomba járó. Évszaktól függetlenül rendszeresen részt vesznek a miséken és látogatják az egyházi rendezvényeket. 
A magyarországi szentek nevét viselő falvak tagjai a Szent László és Szent Imre települések szövetségének, ami évente más-más településen tartja találkozóit. A község szlovák nemzetiségű lakóinak kétharmada települt ki 1947-ben Szlovákiába, aminek emlékére szintén találkozókat szervez a községi és a nemzetiségi önkormányzat. Minden találkozó közös misével zárul, ami a mátraszentimrei templomban kerül megrendezésre. Ezeken a rendezvényeken több száz ember vesz részt, ami alátámasztotta a templom felújításának szükségességét.
Nemzetiségi önkormányzatunk 2019 decemberében nyújtotta be igényét a támogatás tárgyában. A Támogatási szerződés aláírására 2020. március 23-án került sor. Ezt követően elkészíttettük a kivitelezéshez szükséges terveket, majd igyekeztünk megtalálni a megfelelő vállalkozót a munkálatok elvégzésére. A vírushelyzet kissé megnehezítette dolgunkat, de végül sikerült megtalálni a megfelelő vállalkozót a Mátra-Panoráma Kft. személyében. A Vállalkozói szerződés aláírására csak 2020. augusztus 25-én került sor. A tényleges munkák 2020. szeptember 1-én kezdődtek el. A tervek szerint Imre napon került volna sor az átadásra, de végül 2020. november 13-án valósult meg. Eredetileg nagyméretű rendezvényt terveztünk, de a vírushelyzet miatt csak szűk körben zajlott le. Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta a misét, részt vettek rajta Soltész Miklós Államtitkár Úr és Hollerné Racskó Erzsébet az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke.
A felújítás során kicserélték a nyílászárókat, új szigetelést, álmennyezetet kapott a hajó, elektromos fűtés és led világítás került beépítésre, felcsiszolták és újra lakkozták a parkettát és cserére került a teljes bútorzat (oltár, ambó, tabernákulum, szenteltvíztartó), a régi székeket igényesen elkészített padok váltották fel. Eddig nem voltak keresztúti képek, most ezt is pótoltuk, mint ahogy a keresztelő medencét. Az előtér és a sekrestye mellékhelyisége is új burkolatot kapott.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Miniszterelnökségnek és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy az anyagi támogatással lehetőséget biztosított Mátraszentimre településnek a Szent Imre Plébániatemplom megújítására.

 

Beszámoló a NEMZ-E-19-0074 számú támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 5.000.000 forint támogatást kapott az általa fenntartott oktatási intézményre az alábbi céllal: „A szlovák nemzetiségi oktatás szempontjából jelentős szerepet betöltő Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda felújítási munkálatainak és eszközbeszerzésének támogatására”.

Nemzetiségi önkormányzatunk 2012-től fenntartója a Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda intézménynek. Az épület az 1970-es évek elején épült. A színpad az akkori követelmények szerint került kialakításra. Azóta is technikai eszközök nélkül működtették. A rendszeres színházi előadások alkalmával külső vállalkozók segítségével oldották meg a szükséges hangosítást és fénytechnikát. Ennek megváltoztatását szolgálja a jelenleg beszerelt rendkívül korszerű hang- és fénytecnikai berendezés beüzemelése, a színpad teljes felújítása.

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatunk 2019 júniusában nyújtotta be igényét az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszterelnökségéhez a támogatás tárgyában. A Támogatási szerződést 2019. augusztus 29-én írta alá Erdélyi Rudolf Zalán a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója. Ezt követően indítottuk el a projektet az árajánlatok bekérésével és a munkák megszervezésével. A felújítással az egri TPC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t bíztuk meg. Az árajánlatban szereplő költségek 1.250.000 forinttal túllépték a támogatási keretet, de a községi önkormányzat nagyvonalúan biztosította a hiányzó összeget.

A munkálatokat 2019. november végén kezdte meg a vállalkozó. A befejezést még karácsony előtt sikerült elvégezni, így az oktatási intézmény karácsonyi előadását már a felújított színpadon, a legmodernebb fény- és hangtechnikai berendezésekkel sikerült lebonyolítani. A műsor megkezdése előtt a fenntartó képviselője Kaszaláné Szabad Judit és Előházi Péter polgármester hivatalosan átadták a felújított színpadot és eszközöket, megköszönve a
támogatóknak a költségeket és a vállalkozónak a végzett munkát. Ezt követően felkérték a gyermekeket, hogy vegyék birtokukba a színpadot.

A kulturális programot az óvodások kezdték, majd az általános iskola betlehemes játéka és irodalmi összeállítása következett, végül Simon Kata operaénekesnő karácsonyi összeállítással szórakoztatta a jelenlévőket. Az ünnepi műsort a szlovák nemzetiségi önkormányzat mákosguba kóstolója zárta. A felnőttek és gyermekek egyaránt elismeréssel nyilatkoztak a felújítás eredményéről, hiszen évek óta először tökéletesen hallották a legtávolabb ülők is a tanulók verseit, énekét. A fények játéka pedig fantasztikusan hatott az átfestett színfalakon.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszterelnökségének, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek és Mátraszentimre Községi Önkormányzatának, hogy anyagi támogatásukkal lehetőséget teremtettek az általunk fenntartott intézmény felújításához és a szükséges eszközök beszerzéséhez. A támogatásból megvalósított felújítás hosszú távon biztosítja az intézmény és a település rendezvényeinek színvonalas lebonyolítását.

 

Beszámoló a NEMZ-E-18-0089 számú támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 5.000.000 forint támogatást kapott az általa fenntartott oktatási intézményre az alábbi céllal: „A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda korszerűsítési munkálatainak támogatása”.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre, mint a Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda fenntartója igényt nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszterelnökségéhez az oktatási intézmény Rákóczi utca 16. szám alatti épület villamoshálózatának cseréjére és az azt követő javító munkálatok (glettelés, festés) elvégzésére.

Nemzetiségi önkormányzatunk 2012-től fenntartója a Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda intézménynek. Az épület az 1970-es évek elején épült, villanyhálózata elavult volt, ami gyakran okozott problémát a megnövekedett elektronikai eszközök használata során. Gyakran leverte a biztosítékot, volt olyan, hogy a fal és a konnektorok füstölni kezdtek. Ezért nyújtottuk be igényünket a teljes villanyhálózat cseréjére.

A villanyszerelést a nyári szünetre időzítettük, mivel a vezetékek kibontása, az épület újra vezetékelése a teljes intézményt érintette. Hogy a tanév zavartalanul elkezdődhessen a javító és festői munkák párhuzamosan folytak.

A vezetékek cseréje mellett új kapcsolók, konnektorok és lámpabúrák kerültek felszerelésre minden tanteremben, folyosókon, irodákban és mellékhelyiségekben. A folyosókon és mellékhelyiségekben energiatakarékosság miatt mozgásérzékelővel ellátott lámpatestek lettek elhelyezve. A vállalkozó az évek óta nem működő külső világítást is beiktatta.

Ma már korszerűen felszerelt, biztonságos, újrafestett tantermekben folyik az oktatás-nevelés a fenntartásunkban lévő Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskolában.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszterelnökségének és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy anyagi támogatásával lehetőséget biztosított az általunk fenntartott intézmény felújításához.

 

Beszámoló a NEMZ-N-19-0071 számú támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 1.000.000 forint támogatást kapott az általa fenntartott oktatási intézményre az alábbi céllal: „A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola felújítási munkálatai, eszközbeszerzései valamint az intézményfenntartó helyi nemzetiségi önkormányzat működési költségeinek kiegészítő támogatása”.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre, mint a Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda fenntartója igényt nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszterelnökségéhez az oktatási intézmény telephelyén (Eötvös u. 5-7. szám), az udvaron lévő hinta alatti terület biztonságos burkolatának elkészítésére.

Nemzetiségi önkormányzatunk 2012. szeptember 1-jén vette át a helyi oktatási intézmény fenntartását. Az óvodai tagintézmény épülete a ´70-es évek közepén épült. Az elmúlt évben (2018) 3,2 millió forint támogatást kaptunk az udvaron lévő kresz-pálya felújítására és udvari játékok vásárlására. A kapott összeg azonban nem fedezte a hinta alatti burkolat cseréjét. Ezért nyújtottunk be ismételten igényt a hiányzó rész pótlására. Erre a 2019-es évben 1 millió
forintot kaptunk.

A kapott támogatás végösszege 1.212.342 Ft volt, amihez a hiányzó részt (212.342 Ft) a helyi községi önkormányzat biztosította. A munka befejezését csak szeptember hónapban sikerült megvalósítani. A hivatalos átadásra az óvoda Mihály napi vásárán került sor. A gyermekek boldogan vették igénybe az immár biztonságosan használható hintát.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszterelnökségének, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek és Mátraszentimre Községi Önkormányzatnak, hogy anyagi támogatásukkal lehetőséget biztosítottak az általunk fenntartott intézmény felújításához.

 

Beszámoló a NEMZ-TAB-19-0047 számú anyanyelvi és népismereti táborról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 694 ezer forint támogatást kapott az általa fenntartott oktatási intézmény anyanyelvi és népismereti táborának megvalósításához. A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda felső tagozatos tanulói 2019. június 24-28 között anyanyelvi és népismereti táborban vettek részt Szlovákiában. A tábor bázisa Polomka településen volt a Bučnik nevű panzióban. A panzió egy sípálya lábánál fekszik, a pálya tetején pedig egy csodálatos kilátó található. Itt töltöttek el tanulóink 5 napot. A tábor célja a szlovák nyelv anyanyelvi környezetben való gyakorlása, az anyaország egyes nevezetességeinek, építészeti jegyeinek megismerése volt.
Az öt nap alatt kirándulást tettek Čierny Balog Erdészeti skanzenjébe, a Magas-Tátrába, ahol megnézték a Csorba-tavat és a Tarpataki-vízeséseket, a Dobsinai Jégbarlangba, a Szlovák Paradicsomba, Pribilinába, ahol egy különleges skanzenfalut láthattak és Liptószentmiklósra. Minden nap feltúráztak a hegytetőn található kilátóhoz, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Kráľová hola hegyre és a falura.
A tábor során el kellett sajátítaniuk a meglátogatott helyek szlovák földrajzi neveit, a gyakran használt szavakat és a látottak történetét. Utolsó napon számot adtak a tanult ismeretekből. A tanulók első alkalommal vettek részt ilyen jellegű szlovákiai táborban. Nagyon tetszett nekik, minden nap csodálattal áradoztak az aznap látottakról. Nem tudtak dönteni, hogy mi tetszett nekik a legjobban. Kísérőik voltak: Pincziné Szívós Virág, Sipos Anna és Kaszaláné Szabad Judit pedagógusok. Köszönjük áldozatos munkájukat.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Miniszterelnökségnek, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, az Országos Szlovák Önkormányzatnak és a mátraszentimrei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak az anyagi támogatásukért, ami lehetővé tette a tábor megvalósítását.

 

 

Beszámoló a 66138/2017/NEFO számú támogatásról

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre 3.200.000 forint támogatást kapott az általa fenntartott oktatási intézményre az alábbi céllal: „A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda fejlesztésének finanszírozása”.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre, mint a Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda fenntartója igényt nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához az oktatási intézmény telephelyén (Eötvös u. 5-7. szám), az óvoda udvarának felújítására, biztonságos burkolatának elkészítésére és kerti játékok megvásárlására.

Nemzetiségi önkormányzatunk 2012. szeptember 1-jén vette át a helyi oktatási intézmény fenntartását. Azóta törekszik az intézmény oktatási feltételeinek javítására és épületének, környezetének felújítására. A 3,2 millió forint támogatást az óvodai udvaron lévő kresz-pálya felújítására és udvari játékok vásárlására vették igénybe. A kapott összegből ütésálló burkolattal borították le a pálya nyomvonalát és vásároltak 1 db rúgós kerti játékot, 1 db mérleghintát és 1 db 4 személyes rúgós lóherét.

A kapott támogatás végösszege 3.250.865 Ft volt, amihez a hiányzó részt (50.865 Ft) a helyi községi önkormányzat biztosította. 

A felújított udvar átadására szeptember első munkanapján került sor ünnepélyes keretek között. Az intézmény kis lakói boldogan vették birtokukba a felújított területet és az új játékokat. Az átadáson jelen voltak a fenntartó részéről Kaszaláné Szabad Judit nemzetiségi önkormányzati elnök, a települési önkormányzat részéről Stuller András polgármester, és Lászlóné Hajnal Márta Csilla intézményvezető. A gyermekek rövid kis műsorral köszöntötték a megjelent szülőket, vezetőket. Ezt követően Komlósiné Böszörményi Beáta óvodavezető üdvözölte a résztvevőket, majd Kaszaláné Szabad Judit elnök asszony átadta az udvart a gyermekeknek.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztériumának és Mátraszentimre Községi Önkormányzatának, hogy anyagi támogatásukkal lehetőséget biztosítottak az általunk fenntartott intézmény felújításához.


Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

3235 Mátraszentimre, Rákóczi Ferenc u. 16. Tel.:  30/854-7144

Tagjai:

 • Kaszaláné Szabad Judit, elnök
 • Szabad Dominika, alelnök
 • Kalinová Mária
 • Ládiné Stuller Franciska
 • Lőrik Istvánné

25 éves településünk Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata. 1994-ben alakult meg Blaskó György vezetésével. Alapító tagjai voltak még Kaszaláné Szabad Judit és Stuller György. Az alapvető feladatai mellett 2010-től felvállalta a Mátraszentimrei Szlovák Tájház működtetését, majd 2012. szeptember 1-jétől a helyi Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda fenntartását. 2016-ban nálunk került megrendezésre a Magyarországi Szlovákok Napja.


Slovenská národnostná samospráva

16. Rákóczi Ferenc u. Alkár 3235

Kontakt: tel.:  +36 30 854 7144

 

Členovia:

 • Judita Kaszalová Szabadová, predsedníčka
 • Dominika Szabadová zástupkyňa
 • Mária Kalinová
 • Franciška Ládiová Stullerová
 • Mária Lőriková

Naša Slovenská národnostná samospráva je 25 ročná. V roku 1994 sa ustavil pod vedením Juraja Blaskóva. Zakladujúci členovia boli ešte Judita Kaszalová Szabadová a Juraj Stuller. Pri podstatnými úlohami od roku 2010 príjali aj prácu fungovania miestneho oblastného domu, a od 1. septembra 2012. prevádzkovanie Hornomátranskej základnej školy a škôlky Ladislava Zakupszkého. V roku 2016 sa u nás zorganizovalo Deň Slovákov v Maďarsku.