Ugrás a tartalomra
álláspályázat

Álláspályázat pénzügyi ügyintéző munkakörre

Az álláspályázat megtalálható ezen a linken: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/46078

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  46078

Intézményi iktatószám:  GYS/3311/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

GYÖNGYÖSSOLYMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

 

Pénzügyi ügyintéző

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az államháztartás rendje szerinti költségvetési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatok végrehajtása, analitikus nyilvántartások vezetése, leltározási feladatok elvégzése, adatszolgáltatások elkészítése. Könyvelési feladatok teljes körű ellátása az ASP gazdálkodási szakrendszerben az Önkormányzat és intézménye tekintetében. Költségvetési rendeletek előkészítése, végrehajtása, egyéb pénzügyi, nyilvántartási feladatok. Statisztikai jelentések teljesítése. Havi, negyedéves jelentések és éves beszámolók elkészítésében és azok a Magyar Államkincstár felé történő továbbításában közreműködés. Vagyonkataszter kezelése, MÁK ebr42, ÖNGM program és e-adat rendszerek kezelése, használata, pályázatok pénzügyi ügyintézése. A munkavégzés helye: a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége – 3235 Mátraszentimre, Rákóczi F. út 16.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Mátraszentimre

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: − dr. Behan Anett Éva jegyző +36 37-370-389-es telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal – 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139. címen. Kérjük a borítékon, illetve az üzenet tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: GYS/3311/2023. és a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  Középfok - szakképzettség, Általános képzési programok, tovább nem bontható, Szakközépiskola vagy gimnázium

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 1. 19. pontjában meghatározott iskolai végzettség és szakképzettség.

  6 hónapos próbaidő vállalása

  Mérlegképes könyvelői végzettség

  Felhasználói szintű gyakorlat a számítógép-kezelésben és az irodai alkalmazások használatában

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

  Költségvetési szervnél szerzett számviteli tapasztalat.

  Számítógépes pénzügyi alkalmazások, különösen az ASP szakrendszer ismerete.

  Műszaki végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  motivációs levél

  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.12.15. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A munkakör betöltéséről – személyes meghallgatást követően – Gyöngyössolymosi Közös Hivatal Jegyzője dönt polgármesteri jóváhagyást követően. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyaguk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.20. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Önkormányzati hirdetők, Mátraszentimre Község (www.felso-matra.hu/) honlapja

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.12.21.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.11.27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.