Ugrás a tartalomra

EXTRÉM CSAPADÉKHIÁNY MIATTI KORLÁTOZÁSOK

Tisztelt Lakosaink!

Az extrém csapadékhiányra, illetve a hőség miatt várható jelentős fogyasztásnövekedésre tekintettel, az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. a település hatályos vízkorlátozási tervében foglaltak alapján, hivatkozással a jogszabályi előírásra is, kéri a Tisztelt Önkormányzatot, hogy az ivóvízfogyasztás korlátozó intézkedések I. fokozatának bevezetéséről és a helyben szokásos módon történő tájékoztatásról gondoskodjon annak érdekében, hogy amikor megbomlik az ivóvíz-fogyasztás és a vízszolgáltatás egyensúlya, akkor is biztosítva legyen a lakosság, a kórházak, egészségügyi intézmények, valamint a lakossági és egyéb nemzetgazdasági érdekekkel szoros összefüggésben lévő létesítmények vízigénye.

I. korlátozási fokozatban

•             Tilos a kertek, parkok tömlős és árasztásos locsolása, a gépkocsik tömlős mosása.

•             Tilos a házi medencék, gyűjtő tartályok ivóvízzel történő töltése.

•             Az üzemi fogyasztók (évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget felhasználók) - a kiemelt intézmények kivételével - napi ivóvíz-vételezésüket 10 %-kal kötelesek csökkenteni.

•             Az üzemi fogyasztó kategóriába nem tartozó közületek, és intézmények - a kiemelt intézményeket kivéve - fogyasztása az előző év tárgyhavi fogyasztást nem haladhatja meg.

•             Közutak locsolása, mosása tilos.

•             Az egyéb fogyasztók figyelmét fel kell hívni a fokozott víztakarékosságra.