Ugrás a tartalomra

Lomtalanítási tájékoztató

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Az NHSZ Miskolc Kft. 2024. március 20. napján végez lomtalanítást az Ön településén, lakókörzetében. A szolgáltatást a hulladékszállítási díjat megfizető és tartozással nem rendelkező ingatlanhasználók - a Társaságunkkal előre egyeztetett napon - évi 1 alkalommal, egyedi megrendelés alapján, házhoz menő jelleggel vehetik igénybe. A lomtalanításban való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A bejelentést az alábbi kommunikációs csatornákon keresztül lehet elvégezni, a meghirdetett napot megelőzően 12.00 -ig:

E-mail: ugyfelszolgalat.gyongyos@nhsz.hu

Telefonszám: +36 37/ 311-894

Honlap: www.nhszmiskolc.hu

Személyesen: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19. 

A regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadni:

 • Név
 • Cím
 • A számlán található vevő (fizető) azonosító szám
 • Az elszállítandó lom becsült mennyisége m3-ben. (A hulladék mennyisége alkalmanként legfeljebb 2m3 lehet. A ki nem használt alkalmak száma a következő évre nem vihető át.)
 • Elérhetőség (vezetékes vagy mobil telefonszám)

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot az ügyfélszolgálatunkkal leegyeztetett gyűjtés napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék el az ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen, továbbá a gyalogos és járműforgalmat ne akadályozza.

A lomtalanítás során elszállításra kerül:

 • Lomhulladék: olyan lom jellegű hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. Pl.: bútor, gyerekjátékok, ruházat stb.

Nem kerül elszállításra:

 • Elbontott gépjármű karosszéria, gépjármű alkatrészek
 • Építésből-bontásból származó hulladék (pl.: nyílászáró, ablaküveg, padlószőnyeg, műpadló, mosdó és wc kagyló, csempe stb.)
 • Veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, gyógyszer, permetszer, képcsöves tv, hűtőszekrény stb.)
 • Elektronikai hulladékok
 • Ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
 • Személyautó-, teher-, és traktor gumiabroncs
 • Települési vegyes (kommunális) hulladék
 • Csomagolási karton-, papír, - és műanyag hulladék
 • Üveghulladék
 • Kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék

A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nem megfelelőség miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül és szabálysértési eljárást von maga után.

Köszönjük a segítőkész közreműködésüket! NHSZ Miskolc Kft.