Ugrás a tartalomra

Mátraszentimre magyar címer

Rendeletek

Rendeletek

Rendelet száma Rendelet neve Utolsó módosítás
3/1992. (VII. 27.) A magánszemélyek kommunális adójáról 2015.01.01-től hatályát veszti
16/1995. (XII. 12.) A telekadóról 2015.01.01-től hatályát veszti
8/1996. (IV. 2.) Díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről 8/2000. (VI. 7.)
5/1997. (IV. 8.) Az önkormányzat vagyonáról 18/2012. (X. 18.)
8/1999. (IX. 15.) A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 6/2012. (II. 21.)
12/1999. (XI. 26.) A helyi iparűzési adóról 2015.01.01-től hatályát veszti
13/2000. (XI. 14.) A temetőkről és a temetkezésről 6/2012. (II. 21.)
14/2000. (XI. 14.) A falugondnoki szolgálatról 11/2005. (X. 6.)
8/2001. (VIII. 23.) Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról 19/2005. (XI. 25.)
11/2002. (VII. 25.) A háziorvosi körzetről  
14/2002. (VIII. 30.) A közművelődésről  
8/2003. (IV. 17.) A gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról 3/2006. (II. 9.)
13/2003. (VI. 24.) Az önkormányzati lakásokról 5/2006. (III. 30.)
18/2003. (XI. 11.) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásokról, valamint  illetménykiegészítéséről 1/2010. (II. 12.)
21/2003. (XI. 11.) A lakáscélú helyi támogatásokról 11/2005. (X. 6.)
22/2003. (XII. 3.) Az építményadóról 2015.01.01-től hatályát veszti
8/2004. (III. 25.) Az állattartás helyi szabályairól 19/2012. (X. 18.)
10/2004. (IV. 29.) A helyi környezetvédelemről, a település tisztaságról, a közterületek igénybevételének és használatának rendjéről 12/2012. (IV. 25.)
13/2004. (VI. 29.) Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról  
13/2009. (XI. 27.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról  
14/2010. (XI. 30.) Az idegenforgalmi adóról 9/2013. (XII. 13.)
11/2011. (IX. 1.) Helyi Építési Szabályzatról 6/2014. (IV. 29.)
2/2012. (II. 21.) Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Helyi Környezetvédelmi Programról
Környezetvédelmi program
 
7/2014. (X. 7.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról  
8/2014. (XI. 28.) Az építményadóról, a telekadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról  11/2017. (XII. 15.)
9/2014. (XI. 28.) A helyi iparűzési adóról  
5/2015. (V. 04.) Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata  7/2019. (XI. 27.)
11/2015. (XII. 23.) A talajterhelési díjról  
6/2016. (XII. 21.) A települési hulladékkezelési közszolgáltatásról  
2/2017. (III. 30.) A települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról  
3/2017. (III. 30.) A szociális ellátások térítési díjairól  
4/2017. (III. 30.) Az óvodai, iskolai, vendég és alkalmazotti étkeztetéséről  
7/2017. (V. 31.) A hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint ezek díjairól  
8/2017. (XII. 15.) A helyi népszavazás kezdeményezéséről  
9/2017. (XII. 15.) A partnerségi egyeztetés szabályairól  
2/2019. (V.21.) Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 2/2019. (V. 21.)
1/2019. (II. 28.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Mellékletek a 2019. évi költségvetéshez
8/2019. (XI. 27.)
6/2019. (X. 30.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról  
2/2020. (IV.9.) Veszélyhelyzeti rendelet a Húsvéti Ünnepekre vonatkozó rendkívüli intézkedésekről  
3/2020. (V.1.) 3/2020. (V.1.) önkormányzati rendelet május 1. napjára és hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggő önkormányzati intézkedésekről