Ugrás a tartalomra
alt

Tűzgyújtási tájékoztató

T Ű Z G Y Ú J T Á S I T Á J É K O Z T A T Ó

Heves megye területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint ezek határaitól számított kétszáz méteren belüli területre,

2020. április 3-tól általános tűzgyújtási tilalom van érvényben.

 

Tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint a közút és vasút menti fásításokban, továbbá a parlag- és gazégetés is. Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a közúton és vasúton utazók fokozottan figyeljenek arra, hogy égő cigarettacsikket és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett károk mértékétől függően 10 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

Tájékoztatom továbbá a Felső-Mátra települései ingatlanainak tulajdonosait, hogy amennyiben nincs érvényben tűzgyújtási tilalom, Mátraszentimre közigazgatási területén a Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezetvédelemről, a település-tisztaságról, a közterületek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 10/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelete értelmében avar és hulladék égetésre az alábbi szabályok vonatkoznak:

  • Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

  • Avart és kerti hulladékot égetni szeptember 15. és május 15. között megfelelő légköri viszonyok esetén, és az illetékes katasztrófavédelmi szerv felé történő bejelentés megtételét követően polgármesteri engedéllyel lehet.

  • Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.

  • A szabadban tüzet gyújtani vagy tüzelőberendezést használni csak a kijelölt helyen és csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne okozzon, élet-, egészség- és vagyonvédelmet ne veszélyeztessen.

  • Az Országos vagy Heves megye területére vonatkozó tűzgyújtási tilalom időtartama alatt a település teljes közigazgatási területén tilos az avar és kerti hulladék égetése.

 

Mátraszentimre, 2020. április 9.

Előházi Péter

polgármester